Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Hoe zal onze arbeidsmarkt eruit zien in 2030? Zijn bedrijven voorbereid om hun medewerkers klaar te stomen voor nieuwe rollen en taken? Door de snel evoluerende digitale transformatie worden opwaartse mobiliteit, heroriëntatie en reskilling essentieel.  

anno 2030: activering,

upskilling en ecosystemen

De arbeidsmarkt 

Up- & reskilling

Lecot ging op zoek naar een communicatieplatform dat niet alleen videovergaderingen zou ondersteunen, maar ook thuiswerk zou vereenvoudigen en opleiding vanop afstand mogelijk zou maken. “Toen de coronacrisis uitbrak, hadden we al een plan van aanpak”, zegt Eddy Evens, CIO bij Lecot. “Het kwam er voor ons vooral op aan te schakelen en de uitrol te versnellen.” De situatie nam bovendien eerdere drempels weg. “Plots was thuiswerk een verplichting, waardoor we verplicht waren snel stappen te zetten.”

Lecot gaat digitaal voor kortere time-to-market

4 op de 10 Belgen scoren onder het basisniveau voor digitale vaardigheden. Wat houdt dat niveau in en hoe belangrijk zijn deze vaardigheden op de huidige arbeidsmarkt?

Digitaal leiderschap versterkt uw concurrentieniveau

"In de toekomst zullen we werken in ecosystemen van opdrachtgevers, verenigd rond een gezamenlijk doel.”

Jeroen Franssen,
Lead Expert van het expertisecentrum People & Organisation van Agoria 

In de praktijk zullen alle betrokken partijen – overheid, sectoren, bedrijven en alle burgers … – de nodige inspanningen moeten leveren om de kloof tussen vraag en aanbod van arbeid te verkleinen en het vizier naar de toekomst te richten.

Jeroen Franssen pleit voor het loslaten van de quasi exclusieve focus op digitalisering. Naast digitale transformatie zijn er immers ook andere ‘drivers for change’ zoals duurzaamheid waarop we met z’n allen proactief en actiegericht kunnen inspelen.

Jeroen Franssen, Lead Expert van het expertisecentrum People & Organisation van Agoria

Daarnaast wordt de symbiose tussen mens en machine primordiaal om de productiviteit binnen bedrijven op een hoog niveau te houden. Een hogere productiviteit is niet langer synoniem met harder werken, maar ook – en vooral – met slimmer werken, in alle comfort en optimaal bijgestaan door nieuwe technologieën.

Dat is enkel mogelijk met de juiste skills op de werkvloer. Proximus levert alvast mee inspanningen om de implementatie van nieuwe hightech-oplossingen – zoals een nieuwe digitale werkplek, IoT, bots of data analytics – zo efficiënt mogelijk te laten gebeuren.

Last but not least verwijst Jeroen Franssen naar de ‘70/20/10-regel’ om de inzetbaarheid te verhogen . Deze regel houdt in dat een medewerker zijn of haar job idealiter opdeelt in drie secties, waarbij 70 procent van de werktijd naar de hoofdtaak gaat, 20 procent naar ondersteuning in een ander project en 10 procent gaat naar het voorbereiden van de rol van de toekomst, in lijn met de bedrijfsstrategie.

Op weg naar 2030: samen aan de slag!

Met een economie die opnieuw op kruissnelheid geraakt, een snel evoluerende arbeidsmarkt en een hevige strijd om talent zijn de uitdagingen voor bedrijven zeer groot.

Het creëren en invullen van vacatures, louter door een verhoging van de activiteitsgraad, volstaat niet. Mensen voortdurend wapenen met de juiste competentiebagage: dat wordt de challenge.

Daarnaast moet de instroom op de arbeidsmarkt vergemakkelijkt worden door het realiseren van een opwaartse jobmobiliteit voor alle werkenden. Hiermee wordt bedoeld dat mensen op een bepaald niveau op de carrièreladder upskillen en doorstromen en zo plaats maken voor nieuwe instromers. Mensen in uitdovende jobs moeten omgeschoold worden, voor mensen in veranderende jobs moeten we investeren in skills om hen toe te laten relevant te blijven.

Levenslang leren – met een grotere toegankelijkheid via diverse opleidingsvormen – moet medewerkers klaarstomen voor de toekomstige arbeidsmarkt.

Bedrijven kunnen een belangrijke rol spelen in het ‘en cours de route’ opleiden van medewerkers, zodat ze inzetbaar worden in evoluerende rollen en meerdere projecten. Ook die opdracht is een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever én werknemer.

Bedrijven moeten er ook naar streven om bij aanwerving en tewerkstelling niet langer enkel te focussen op diploma en vaste ‘labels’, maar wel in te zetten op het potentieel en karaktereigenschappen van mensen, diversiteit en complementariteit.

Het starre idee van vaste jobs – levenslang aan de slag bij dezelfde werkgever – ruimt duidelijk plaats voor wendbare rollen en projecten in ecosystemen van opdrachtgevers die zich verenigen rond een gezamenlijk doel.

Uitdagingen en opportuniteiten voor bedrijven

“Laat ons streven naar een opwaartse mobiliteit op onze arbeidsmarkt, met gepassioneerde medewerkers die multi-inzetbaar zijn.” 

Jeroen Franssen, Lead Expert van het expertisecentrum People & Organisation van Agoria, houdt als arbeidsmarktexpert en gezicht van de Agoria-studie ‘Be The Change’ de vinger aan de pols van hoe onze arbeidsmarkt evolueert en omgaat met nieuwe uitdagingen. Daarnaast is hij voorzitter van de opleidingsraad ‘Digital’ aan de Provinciale Hogeschool Hasselt (PXL).

Jeroen Franssen

De toenemende druk op de arbeidsmarkt is onder meer te wijten aan de versnelde uitstroom van babyboomers. Hun vertrek zet trouwens extra druk op het behoud van interne kennis en ervaring binnen organisaties. En daar zijn vele werkgevers niet klaar voor.

Het wegvallen van die knowhow en de snel evoluerende competentienoden kunnen onmogelijk enkel opgevangen worden door ons onderwijssysteem. Het gevolg? De bal ligt meer dan ooit in het kamp van werkgevers en jongere maar ook ervaren werknemers om levenslang leren in de praktijk om te zetten.

 • Stijging arbeidsvraag met 0,56% en daling arbeidsaanbod met 0,11% leidt tot 541.000 openstaande vacatures tegen 2030
 • Voornamelijk vraag naar hoogopgeleiden

Toenemende druk op arbeidsmarkt 

Op weg naar 2030

 • Verlies van 110.000 jobs door coronapandemie
 • Herstelbeweging is ingezet, verwacht volledig herstel vanaf 2023 

Impact pandemie

2020 tot 2021

 • 220.000 extra ingevulde jobs 
 • Werkgelegenheidsgraad nam even snel toe als het Europese gemiddelde

Mooie stijging

2016 tot 2019

Hoe zal onze arbeidsmarkt eruit zien in 2030? Zijn bedrijven voorbereid om hun medewerkers klaar te stomen voor nieuwe rollen en taken? Door de snel evoluerende digitale transformatie worden opwaartse mobiliteit, heroriëntatie en reskilling essentieel.

De Belgische arbeidsmarkt in cijfers 

Up- & reskilling

De arbeidsmarkt 

anno 2030: activering,

Hoe zal onze arbeidsmarkt eruit zien in 2030? Zijn bedrijven voorbereid om hun medewerkers klaar te stomen voor nieuwe rollen en taken? Door de snel evoluerende digitale transformatie worden opwaartse mobiliteit, heroriëntatie en reskilling essentieel.  

upskilling en ecosystemen

Hoe zal onze arbeidsmarkt eruit zien in 2030? Zijn bedrijven voorbereid om hun medewerkers klaar te stomen voor nieuwe rollen en taken? Door de snel evoluerende digitale transformatie worden opwaartse mobiliteit, heroriëntatie en reskilling essentieel.

De Belgische arbeidsmarkt in cijfers 

 • 220.000 extra ingevulde jobs 
 • Werkgelegenheidsgraad nam even snel toe als het Europese gemiddelde

Mooie stijging

2016 tot 2019

 • Verlies van 110.000 jobs door coronapandemie
 • Herstelbeweging is ingezet, verwacht volledig herstel vanaf 2023 

Impact pandemie

2020 tot 2021

 • Stijging arbeidsvraag met 0,56% en daling arbeidsaanbod met 0,11% leidt tot 541.000 openstaande vacatures tegen 2030
 • Voornamelijk vraag naar hoogopgeleiden

Toenemende druk op arbeidsmarkt 

Op weg naar 2030

De toenemende druk op de arbeidsmarkt is onder meer te wijten aan de versnelde uitstroom van babyboomers. Hun vertrek zet trouwens extra druk op het behoud van interne kennis en ervaring binnen organisaties. En daar zijn vele werkgevers niet klaar voor.

Het wegvallen van die knowhow en de snel evoluerende competentienoden kunnen onmogelijk enkel opgevangen worden door ons onderwijssysteem. Het gevolg? De bal ligt meer dan ooit in het kamp van werkgevers en jongere maar ook ervaren werknemers om levenslang leren in de praktijk om te zetten.

Jeroen Franssen, Lead Expert van het expertisecentrum People & Organisation van Agoria, houdt als arbeidsmarktexpert en gezicht van de Agoria-studie ‘Be The Change’ de vinger aan de pols van hoe onze arbeidsmarkt evolueert en omgaat met nieuwe uitdagingen. Daarnaast is hij voorzitter van de opleidingsraad ‘Digital’ aan de Provinciale Hogeschool Hasselt (PXL).

Jeroen Franssen

Met een economie die opnieuw op snelheid geraakt, een snel evoluerende arbeidsmarkt en een hevige strijd om talent zijn de uitdagingen voor bedrijven zeer groot.  

Het louter creëren van nieuwe jobs – met een verhoging van de activiteitsgraad – zal niet langer volstaan. Mensen met de juiste competentiebagage inzetten: dat wordt de challenge.  

Daarnaast moet de instroom op de arbeidsmarkt vergemakkelijkt worden door het realiseren van een opwaartse jobmobiliteit voor alle werkenden. Hiermee wordt bedoeld dat mensen op een bepaald niveau op de carrièreladder plaats moeten kunnen maken voor nieuwe instromers dankzij gepaste upskilling. Mensen in uitdovende jobs moeten omgeschoold worden, terwijl veranderende jobs hun relevantie moeten behouden.

Ook levenslang leren – met een grotere toegankelijkheid van diverse opleidingsvormen – moet medewerkers klaarstomen voor de toekomstige arbeidsmarkt.  

Bedrijven kunnen een belangrijke rol spelen in het ‘en cours de route’ opleiden van medewerkers, zodat ze multi-inzetbaar worden in verschillende rollen en projecten. Ook die opdracht is een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever én werknemer. 

Bedrijven moeten er ook naar streven om bij aanwerving en tewerkstelling niet langer te focussen op diploma en vaste ‘labels’, maar wel in te zetten op het potentieel en karaktereigenschappen van mensen, diversiteit en complementariteit.  

Het starre idee van vaste jobs – levenslang aan de slag bij dezelfde werkgever – zal plaats ruimen voor wendbare rollen en projecten in ecosystemen van opdrachtgevers die zich verenigen rond een gezamenlijk doel. 

Uitdagingen en opportuniteiten voor bedrijven

“Laat ons streven naar een opwaartse mobiliteit op onze arbeidsmarkt, met gepassioneerde medewerkers die multi-inzetbaar zijn.” 

In de praktijk zullen alle betrokken partijen – overheid, sectoren, bedrijven en alle burgers … – de nodige inspanningen moeten leveren om de kloof tussen vraag en aanbod van arbeid te verkleinen en het vizier naar de toekomst te richten.

Jeroen Franssen pleit voor het loslaten van de quasi exclusieve focus op digitalisering. Naast digitale transformatie zijn er immers ook andere ‘drivers for change’ zoals duurzaamheid waarop we met z’n allen proactief en actiegericht kunnen inspelen.

Jeroen Franssen, Lead Expert van het expertisecentrum People & Organisation van Agoria

Daarnaast wordt de symbiose tussen mens en machine primordiaal om de productiviteit binnen bedrijven op een hoog niveau te houden. Een hogere productiviteit is niet langer synoniem met harder werken, maar ook – en vooral – met slimmer werken, in alle comfort en optimaal bijgestaan door nieuwe technologieën.

Dat is enkel mogelijk met de juiste skills op de werkvloer. Proximus levert alvast mee inspanningen om de implementatie van nieuwe hightech-oplossingen – zoals een nieuwe digitale werkplek, IoT, bots of data analytics – zo efficiënt mogelijk te laten gebeuren.

Last but not least verwijst Jeroen Franssen naar de ‘70/20/10-regel’ om de inzetbaarheid te verhogen . Deze regel houdt in dat een medewerker zijn of haar job idealiter opdeelt in drie secties, waarbij 70 procent van de werktijd naar de hoofdtaak gaat, 20 procent naar ondersteuning in een ander project en 10 procent gaat naar het voorbereiden van de rol van de toekomst, in lijn met de bedrijfsstrategie.

Op weg naar 2030: samen aan de slag!

"In de toekomst zullen we werken in ecosystemen van opdrachtgevers, verenigd rond een gezamenlijk doel.”

Jeroen Franssen,
Lead Expert van het expertisecentrum People & Organisation van Agoria 

4 op de 10 Belgen scoren onder het basisniveau voor digitale vaardigheden. Wat houdt dat niveau in en hoe belangrijk zijn deze vaardigheden op de huidige arbeidsmarkt?

Digitaal leiderschap versterkt uw concurrentieniveau

Lecot

Lecot is de grootste ijzerwarenhandelaar van België en bestaat al meer dan 125 jaar. De klanten van Lecot zijn onder meer producenten van ramen en deuren, schrijnwerkers, elektriciens en loodgieters.

VDAB

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding is de Vlaamse publieke tewerkstellingsdienst en heeft één van de grootste jobsites van Vlaanderen. De VDAB helpt mensen bij het zoeken naar werk door onder andere opleidingen aan te bieden en mensen te begeleiden in hun zoektocht naar werk. 

Lecot ging op zoek naar een communicatieplatform dat niet alleen videovergaderingen zou ondersteunen, maar ook thuiswerk zou vereenvoudigen en opleiding vanop afstand mogelijk zou maken. “Toen de coronacrisis uitbrak, hadden we al een plan van aanpak”, zegt Eddy Evens, CIO bij Lecot. “Het kwam er voor ons vooral op aan te schakelen en de uitrol te versnellen.” De situatie nam bovendien eerdere drempels weg. “Plots was thuiswerk een verplichting, waardoor we verplicht waren snel stappen te zetten.”

Lecot gaat digitaal voor kortere time-to-market

One magazine

De uitdagingen van een digitalisering zijn voor alle bedrijven vergelijkbaar. Daarom bundelen we de krachten in één vernieuwd magazine: One, over slim ondernemen in een digitale wereld.
Volledig scherm