Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Hoe technologie steden leefbaar houdt en slimmer maakt

stadsontwikkelinG

Gegevens uit diverse bronnen  vormen de basis voor een slim beleid om de leefbaarheid in steden te verhogen.

Ontdek de verhalen van ASAsense, Schréder en Crammerock

Meten is weten: sensoren op de weg, smart lighting in de stad en IoT op de festivalweide.

Evert Gellynck,
Verkeersingenieur bij Be-Mobile

“Traffic Management-as-a-Service stemt mobiliteitsdata af op de situatie van de gebruiker.”

Johan Geleyns,
Schepen van sport, handel en werk bij Stad Leuven

“Met data analytics als basis zullen we onze inspanningen rond city marketing verfijnen.” 

Peter De Durpel,
COO Nextensa

“Inclusiviteit en circulariteit zijn sleutelwoorden binnen het project van Tour & Taxis.”

Aanknopen met verleden

De authenticiteit komt tot uiting in de herinrichting van erfgoedparels als het Koninklijk Pakhuis en Maison de la Poste. De recent afgeronde renovatie van de Gare Maritime geldt als een absolute blikvanger. Wat ooit te boek stond als het grootste vrachtstation van Europa, transformeerde Nextensa tot een inspirerende biotoop voor op co-creatie gebaseerde bedrijven, een food hall, bars, markten, terrassen en onconventionele winkels. “We knopen aan met de historische indeling en materialenkeuze van het stationsgebouw. Mooie voorbeelden zijn het middenschip met de oorspronkelijke kasseien en het behoud van de veertien oorspronkelijke zij-ingangen”, verduidelijkt Peter De Durpel.

Tour & Taxis fungeerde vanaf begin vorige eeuw als logistiek platform voor dedouanering met centraal het goederenstation en de opslagplaatsen. Het droeg op die manier bij tot de Belgische economische hoogtijden. “In de jaren zestig werkten op Tour & Taxis nog circa 5.000 mensen. Toen het goederenvervoer zich verplaatste van de trein naar de vrachtwagen en het douanestelsel aan belang inboette, verloor de site haar initiële doel”, legt Peter De Durpel uit. Vastgoedontwikkelaar Nextensa kocht de site in 2000 samen met enkele partners en heeft ze sinds 2015 volledig in eigen portefeuille. 

Tour & Taxis

Tour & Taxis wordt bruisende stadshub

De site van Tour & Taxis ontpopt zich tot een bruisende stadshub, waar wonen, werken en ontspannen naadloos samengaan. Peter De Durpel, COO van eigenaar Nextensa, legt uit hoe het project Brussel een nieuwe dynamiek bezorgt. 

Evenwichtige mix

De uitdaging bestond er voor Nextensa in om de site te ontwikkelen tot een evenwichtige mix van kantoren, wonen, winkels, groen en recreatie. Gebouwen van een hoog architecturaal niveau kregen daarbij een nieuwe functie toegewezen. “Inclusiviteit, authenticiteit en circulariteit vormen belangrijke sleutelwoorden”, licht Peter De Durpel toe. “Dit stadsgedeelte moet iedereen aanspreken, met inbegrip van betaalbare woonfaciliteiten – in totaal creëren we ongeveer 1.800 woningen – en ruimte voor kantoren, retail, horeca en evenementen die voor elk wat wils bieden.” 

Duurzaamheid

Nextensa stelt duurzaamheid voorop. “De landschappelijke vormgeving met het park, de vijver en de ruimte tussen de gebouwen is even belangrijk als de ontwikkeling van de gebouwen zelf”, aldus Peter De Durpel.

Eenmaal het project afgerond, zal Tour & Taxis over negen hectare parkzone beschikken. Maar ook in de binnenruimtes is het nodige groen voorzien. Zo zijn de groene boulevards in de Gare Maritime aan weerszijden van het middenschip omzoomd met thematuinen en hoge bomen. Het gebouw wekt zijn eigen energie op uit hernieuwbare bronnen, met behulp van geothermie en zonnepanelen. Twee gigantische regenwatertanks maken het mogelijk om 1,4 miljoen liter water te stockeren, terwijl het overtollige regenwater rechtstreeks in het kanaal terechtkomt. 

Verzamel interessante gegevens en verbeter uw processen

Peter De Durpel
COO Nextensa 

“Inclusiviteit, authenticiteit en circulariteit vormen belangrijke sleutelwoorden binnen het project van Tour & Taxis.”

Peter De Durpel,  COO Nextensa

“Het stadsvernieuwingsproject op de site van Tour & Taxis kent ook een technologische dimensie. Het fibernetwerk van Proximus vormt daarvoor de basis.”

Technologie binnen historisch kader

Het stadsvernieuwingsproject op de site van Tour & Taxis kent ook een technologische dimensie. “Samen met Proximus definieerden we onze technologische noden en wensen. Dat resulteerde in de keuze voor een fibernetwerk dat de site via twee ingangen bereikt, zodat de snelheid, redundantie en connectiviteit verzekerd blijven. Bezoekers maken in de publieke ruimtes gebruik van ons openbaar wifinetwerk, dat we vlot kunnen opschalen bij grootschalige evenementen. Daarnaast beschikken we over een slim cameranetwerk, dat bijdraagt tot de veiligheid op de site en ons in combinatie met het wifinetwerk in staat stelt om bezoekerbewegingen te capteren en heatmaps op te roepen.”

De afronding van dit baanbrekende stadsvernieuwingsproject is voorzien over zes tot acht jaar. “Het is een verhaal dat – net als de stad zelf – voortdurend evolueert en in beweging is”, besluit Peter De Durpel.

Nextensa

Vastgoedontwikkelaar Extensa en vastgoedinvesteerder Leasinvest Real Estate – beiden sinds de jaren 90 (deels) onder de paraplu van investeringsmaatschappij Ackermans & van Haaren – gaan sinds kort samen door het leven als Nextensa. Het bedrijf specialiseert zich in vastgoedontwikkelingen en – investeringen met een sterke focus op duurzaamheid. 

Peter De Durpel 

studeerde als burgerlijk ingenieur af aan de Koninklijke Militaire School, afdeling Polytechniek. Sinds 2015 is hij als COO verantwoordelijk voor het operationele luik bij Nextensa. 

Ontdek hoe we samen uw dienstverlening en werkomgeving slimmer kunnen maken

Verzamel interessante gegevens en verbeter uw processen

Ontdek hoe we samen uw dienstverlening en werkomgeving slimmer kunnen maken

Johan Geleyns 
Schepen van sport, handel en werk bij Stad Leuven

“Handelaars toetsen de informatie over de drukte in de stad af aan de resultaten die ze zelf hebben behaald. Dat laat hen onder meer toe hun personeelsbezetting te optimaliseren.”

 

Michel Warlop 
Projectmanager bij Stad Leuven.

"We hebben zelf geen zicht op de brondata. Privacy en en databescherming zijn heel belangrijk voor de stad."

Johan Geleyns
Schepen van sport, handel en werk bij Stad Leuven

“Met data analytics als basis zullen we onze inspanningen rond city marketing verfijnen. We kunnen nu heel gericht campagne voeren.”

Gerichte city marketing

Een voorbeeld van een groot evenement was het wereldkampioenschap wielrennen dat in september Leuven aandeed. “We hebben dankzij data analytics een goed beeld van de bezoekers uit binnen- en buitenland die toen in Leuven waren”, zegt Johan Geleyns. “Met die informatie zullen we ons beleid rond city marketing verder verfijnen. We kunnen bijvoorbeeld heel gericht in specifieke landen campagne voeren voor Leuven als bestemming, of in eigen land in bepaalde regio’s Leuven promoten als shoppingstad.” 

Door de combinatie te maken met andere data – bijvoorbeeld rond mobiliteit of socio-economische achtergrond – kan Leuven verder uitgroeien tot een echte smart city. “We werken aan een dashboard voor handelaars, naar het voorbeeld van steden als Antwerpen, Mechelen en Roeselare”, zegt Helena Schulpé, projectcoördinator Smart City bij Stad Leuven. “Zo’n dashboard combineert de druktemeting met informatie over klantenprofielen en bestedingsbedrag. Met data analytics beschikken we alvast over een goede basis om verder op te werken.”

Informatie voor ondernemers en lokale handel

De beschikbaarheid van de data bezorgt de stad nieuwe inzichten. “We zijn begin 2020 gestart met het traject”, zegt Johan Geleyns. “Daardoor hebben we in de cijfers heel goed de impact van corona kunnen zien, maar ook van de herneming van de economie.” De stad wil de informatie daarom ook ter beschikking stellen van de ondernemers in Leuven. Informatie over de drukte in specifieke zones kan bijvoorbeeld belangrijk zijn om op de gepaste locatie een kantoor of winkel in te planten.

Johan Geleyns: “Handelaars kunnen de informatie over de drukte in de stad aftoetsen aan de resultaten die ze zelf hebben behaald. Dat laat hen toe – bijvoorbeeld bij een volgende editie van een evenement – een betere inschatting te maken rond personeelsbezetting, benodigde voorraden, enzovoort. Dankzij de informatie over de herkomst van de bezoekers, kan de handelaar zijn reclame-inspanningen op de juiste regio’s richten.”

Dynamisch dashboard

Data analytics detecteert in real time hoeveel mensen zich binnen een zone bevinden. Aan de basis liggen de mobiele telefoons op het netwerk van Proximus, die voortdurend locatie-informatie doorgeven. De analyse gebeurt op het niveau van de gsm-masten en met de anonieme en geaggregeerde data van groepen van meer dan 30 personen. Proximus levert de informatie aan via een dynamisch dashboard. “We hebben zelf geen zicht op de brondata”, zegt Michel Warlop, projectmanager bij Stad Leuven. Privacy en databescherming zijn heel belangrijk voor de stad. “We hebben dat allemaal goed afgetoetst voor we met data analytics aan de slag gingen”, zegt schepen Geleyns.

Concreet meet de oplossing hoe lang een persoon zich binnen een bepaalde zone bevindt. Dat laat toe te bepalen of …

  • Iemand vlug een boodschap komt doen (minder dan een half uur).
  • Er uitgebreid geshopt wordt (een hele dag) 
  • Iemand blijft overnachten

“We zien ook uit welke landen de buitenlandse bezoekers komen”, legt Michel Warlop uit. 

  • Belgische bezoekers zijn ingedeeld per provincie. 
  • De meest gedetailleerde info – tot op het niveau van de deelgemeenten – hebben we over bezoekers uit de regio van ongeveer twintig kilometer rond Leuven.

Stad Leuven

Leuven leert bezoekers beter kennen met data analytics

Via data analytics heeft Leuven niet alleen een zicht op de drukte in de stad, maar ook op de herkomst van de bezoekers. Dat laat onder meer de lokale middenstand – maar ook de stad zelf – toe om heel gerichte campagnes te voeren.

Meten is weten. Daarom begon Leuven ruim vijftien jaar geleden met het tellen van passanten op vaste punten in de belangrijkste winkelstraten van de stad. Sinds enkele jaren biedt de evolutie van ICT technologie en middelen echter de mogelijkheid om een veel rijker beeld te krijgen.

“Door passanten te tellen krijg je een beeld van de drukte, maar niet veel meer dan dat”, zegt Johan Geleyns, schepen van sport, handel en werk bij Stad Leuven. “Dankzij data analytics van Proximus verwerven we meer inzicht. We krijgen een duidelijker druktebeeld, niet op één vast punt, maar binnen ruimere zones in de stad. Daarnaast kennen we nu ook de herkomst van de bezoekers in onze stad.

Evert Gellynck 

is verkeersingenieur bij Be-Mobile

Tim Claeys 

is medewerker van het Verkeerscentrum Gent.

Filip Watteeuw

is schepen van mobiliteit, publieke ruimte en stedenbouw bij de stad Gent

Verzamel interessante gegevens en verbeter uw processen

Ontdek hoe we samen uw dienstverlening en werkomgeving slimmer kunnen maken

Gepersonaliseerde verkeersinformatie

Proactieve verkeersopvolging

“De opvolging van het verkeer is onze kerntaak”, zegt Tim Claeys van het Verkeerscentrum Gent. “We doen dat zoveel mogelijk proactief, bijvoorbeeld door met de regeling van de verkeerslichten en dynamische informatieborden het verkeer aan te sturen in functie van werkzaamheden of evenementen. Soms moeten we natuurlijk ook in real time ingrijpen, bijvoorbeeld wanneer er een ongeval is.” Algemeen gesproken zijn er over het verkeer heel veel data beschikbaar. Het gaat dan niet alleen om de data van het verkeerscentrum, maar ook om gegevens van parkeerbedrijven, van fiets- en autodeelbedrijven, van De Lijn en NMBS, van bedrijven zoals TomTom en Be-Mobile, enzovoort. “Dat maakt het project uniek”, vindt Filip Watteeuw, schepen van mobiliteit in Gent. “TMaaS brengt grote en kleine bedrijven uit alle sectoren samen rond mobiliteit. Concurrenten werken samen aan een project dat bij iedereen het beste naar boven brengt.”TMaaS brengt al die mobiliteitsdata samen in de cloud en bundelt ze tot bruikbare informatie. “TMaaS voedt ons digitale dashboard LINK.Gent”, legt Tim Claeys uit. “Het dashboard zorgt in real time voor up to date verkeersinformatie.” De informatie is bovendien multimodaal. Terwijl de meeste mobiliteitsplatformen voornamelijk informatie voor autochauffeurs geven, biedt LINK.Gent ook info voor voetgangers, fietsers en de gebruikers van trein, tram en bus. “De gebruiker kan het dashboard op zijn persoonlijke situatie afstemmen”, zegt Evert Gellynck, verkeersingenieur bij Be-Mobile. “Je kunt op het platform bijvoorbeeld je vaste route naar het werk uitstippelen. Afhankelijk van je verkeersmodus, krijg je dan gepersonaliseerde waarschuwingen toegestuurd.”

Be-Mobile

Data maken Gent mobieler

Gent zet in op de verduurzaming van mobiliteit en transport. Het doel: de leefkwaliteit voor inwoners en ondernemingen verbeteren. Traffic Management-as-a-Service ondersteunt dat beleid door het aanbieden van een nieuwe generatie tools voor verkeersmanagement.

Be-Mobile zette samen met andere partners uit het consortium Traffic Management-as-a-Service (TMaaS) een digitaal platform op voor Gent. De stad gebruikt dat om verkeersgegevens te verwerken en verkeersinformatie in real time te visualiseren. Het platform brengt zoveel mogelijk beschikbare mobiliteitsdata samen. De analyse van die data zorgt voor bruikbare informatie, zowel voor de partijen die de mobiliteit in een stad beheren, als voor de burgers en bedrijven die op die mobiliteit rekenen.

De tientallen IoT-sensoren zijn even nauwkeurig als die van dure hoogtechnologische systemen voor wegeninspectie.”

Thomas Weyn,
zaakvoerder/CEO van ASAsense

ASAsense is een spin-off van de Universiteit Gent. Hun focus lag in het begin op slimme geluidsmeters. Met Roads ontwikkelden ze sensorunits waarmee steden en gemeenten het geluid en de trillingen van het wegdek meten om de kwaliteit van hun wegen in het oog te houden.

Case ASAsense 

IoT-sensoren meten kwaliteit van het wegdek

“Steden en gemeenten hebben doorgaans te weinig eigen middelen of tools om de kwaliteit van hun wegen te monitoren”, vertelt Thomas Weyn, zaakvoerder/CEO van ASAsense. Het bedrijf ontwikkelde ‘Roads’: sensorunits waarmee steden en gemeenten de kwaliteit van hun wegen goedkoop in real time kunnen monitoren.

“De laserscanners en Close Proximity (CPX)-trailers die de federale overheid en de gewesten gebruiken, zijn voor steden en gemeenten onbetaalbaar,” zegt Thomas Weyn. “Ze vragen ook een constante inzet van 2 personen die met de wagens rondrijden. Steden en gemeenten gaan nu voort op klachten van hun inwoners en visuele inspecties door personeel dat vaak niet is opgeleid om kwaliteitsvermindering van wegen te herkennen.”

“Het idee van een kleine, goedkope IoT-versie van de CPX-metingen was er al. De technologie werd uitgewerkt in het MobiSense-project waar onder andere ook UGent, Universiteit Antwerpen, KU Leuven, Be-Mobile en Qweriu bij betrokken waren. Naast het geluid wilden we ook trillingen meten en exact weten waar er problemen met het wegdek zijn. Toen het onderzoeksproject afliep, hebben we met ASAsense de sensorunits nog verfijnd.”

Verzamel interessante gegevens en verbeter uw processen

Ontdek hoe we samen uw dienstverlening en werkomgeving slimmer kunnen maken

Case Crammerock

Een vlot en veilig festival dankzij IoT

Het muziekfestival Crammerock lokt jaarlijks 35.000 bezoekers naar Stekene. De organisatoren gebruiken verschillende technologieën die het evenement vlotter en veiliger laten verlopen.

Anthony De Block bekleedt de rol van logistiek verantwoordelijke. “Meten is weten”, luidt het devies van de ingenieur elektromechanica. “Tal van parameters dragen bij tot een geslaagd en veilig festival. Wanneer data je kunnen helpen om processen te bewaken en die te optimaliseren, dan moet je dat omarmen.” De organisatoren brachten eerst in kaart waar technologie hen van dienst kon zijn. “In coronatijden traden aspecten als CO2-concentratie en druktemeting op de voorgrond, maar ook de windsnelheid en het toiletverbruik boden het nodige potentieel”, aldus Anthony De Block.

Case Schréder

Openbare verlichting slim aangestuurd

Schréder, specialist in slimme verlichting, en Codit, expert in Microsoft Azure, ontwikkelden samen het nieuwe online platform Exedra. Dankzij dit platform kunnen de klanten van Schréder alle gegevens van hun smart lighting zelf beheren.

Verlichting in het openbaar domein is voor vele overheden en gemeenten een uitdaging. Schréder uit Luik biedt daar met zijn slimme verlichting een efficiënt antwoord op. Jean-Jacques van Gils van Schréder: “Onze doelstelling is oplossingen aanreiken via bijvoorbeeld apps, die een beter, optimaler beheer van de openbare verlichting door de klant mogelijk maken.”  

De slimme verlichting van Schréder werkt via sensoren die de temperatuur, de verkeersdrukte of het weer registreren. Die sensoren sturen hun data naar het online platform Exedra. Klanten kunnen in deze toepassing alle gegevens analyseren, aansturen en beheren om zo de efficiëntie van hun verlichtingsnetwerk te maximaliseren. Het platform is een oplossing van Codit.

Gegevens uit diverse bronnen  vormen de basis voor een slim beleid om de leefbaarheid in steden te verhogen.

Hoe technologie steden leefbaar houdt en slimmer maakt

stadsontwikkelinG

Duurzaamheid

Nextensa stelt duurzaamheid voorop. “De landschappelijke vormgeving met het park, de vijver en de ruimte tussen de gebouwen is even belangrijk als de ontwikkeling van de gebouwen zelf”, aldus Peter De Durpel.

Eenmaal het project afgerond, zal Tour & Taxis over negen hectare parkzone beschikken. Maar ook in de binnenruimtes is het nodige groen voorzien. Zo zijn de groene boulevards in de Gare Maritime aan weerszijden van het middenschip omzoomd met thematuinen en hoge bomen. Het gebouw wekt zijn eigen energie op uit hernieuwbare bronnen, met behulp van geothermie en zonnepanelen. Twee gigantische regenwatertanks maken het mogelijk om 1,4 miljoen liter water te stockeren, terwijl het overtollige regenwater rechtstreeks in het kanaal terechtkomt. 

Nextensa

Vastgoedontwikkelaar Extensa en vastgoedinvesteerder Leasinvest Real Estate – beiden sinds de jaren 90 (deels) onder de paraplu van investeringsmaatschappij Ackermans & van Haaren – gaan sinds kort samen door het leven als Nextensa. Het bedrijf specialiseert zich in vastgoedontwikkelingen en – investeringen met een sterke focus op duurzaamheid. 

Technologie binnen historisch kader

Het stadsvernieuwingsproject op de site van Tour & Taxis kent ook een technologische dimensie. “Samen met Proximus definieerden we onze technologische noden en wensen. Dat resulteerde in de keuze voor een fibernetwerk dat de site via twee ingangen bereikt, zodat de snelheid, redundantie en connectiviteit verzekerd blijven. Bezoekers maken in de publieke ruimtes gebruik van ons openbaar wifinetwerk, dat we vlot kunnen opschalen bij grootschalige evenementen. Daarnaast beschikken we over een slim cameranetwerk, dat bijdraagt tot de veiligheid op de site en ons in combinatie met het wifinetwerk in staat stelt om bezoekerbewegingen te capteren en heatmaps op te roepen.”

De afronding van dit baanbrekende stadsvernieuwingsproject is voorzien over zes tot acht jaar. “Het is een verhaal dat – net als de stad zelf – voortdurend evolueert en in beweging is”, besluit Peter De Durpel.

Peter De Durpel,  COO Nextensa

“Het stadsvernieuwingsproject op de site van Tour & Taxis kent ook een technologische dimensie. Het fibernetwerk van Proximus vormt daarvoor de basis.”

Peter De Durpel
COO Nextensa 

“Inclusiviteit, authenticiteit en circulariteit vormen belangrijke sleutelwoorden binnen het project van Tour & Taxis.”

Aanknopen met verleden

De authenticiteit komt tot uiting in de herinrichting van erfgoedparels als het Koninklijk Pakhuis en Maison de la Poste. De recent afgeronde renovatie van de Gare Maritime geldt als een absolute blikvanger. Wat ooit te boek stond als het grootste vrachtstation van Europa, transformeerde Nextensa tot een inspirerende biotoop voor op co-creatie gebaseerde bedrijven, een food hall, bars, markten, terrassen en onconventionele winkels. “We knopen aan met de historische indeling en materialenkeuze van het stationsgebouw. Mooie voorbeelden zijn het middenschip met de oorspronkelijke kasseien en het behoud van de veertien oorspronkelijke zij-ingangen”, verduidelijkt Peter De Durpel.

Evenwichtige mix

De uitdaging bestond er voor Nextensa in om de site te ontwikkelen tot een evenwichtige mix van kantoren, wonen, winkels, groen en recreatie. Gebouwen van een hoog architecturaal niveau kregen daarbij een nieuwe functie toegewezen. “Inclusiviteit, authenticiteit en circulariteit vormen belangrijke sleutelwoorden”, licht Peter De Durpel toe. “Dit stadsgedeelte moet iedereen aanspreken, met inbegrip van betaalbare woonfaciliteiten – in totaal creëren we ongeveer 1.800 woningen – en ruimte voor kantoren, retail, horeca en evenementen die voor elk wat wils bieden.” 

Peter De Durpel 

studeerde als burgerlijk ingenieur af aan de Koninklijke Militaire School, afdeling Polytechniek. Sinds 2015 is hij als COO verantwoordelijk voor het operationele luik bij Nextensa. 

Tour & Taxis fungeerde vanaf begin vorige eeuw als logistiek platform voor dedouanering met centraal het goederenstation en de opslagplaatsen. Het droeg op die manier bij tot de Belgische economische hoogtijden. “In de jaren zestig werkten op Tour & Taxis nog circa 5.000 mensen. Toen het goederenvervoer zich verplaatste van de trein naar de vrachtwagen en het douanestelsel aan belang inboette, verloor de site haar initiële doel”, legt Peter De Durpel uit. Vastgoedontwikkelaar Nextensa kocht de site in 2000 samen met enkele partners en heeft ze sinds 2015 volledig in eigen portefeuille. 

Tour & Taxis

Tour & Taxis wordt bruisende stadshub

De site van Tour & Taxis ontpopt zich tot een bruisende stadshub, waar wonen, werken en ontspannen naadloos samengaan. Peter De Durpel, COO van eigenaar Nextensa, legt uit hoe het project Brussel een nieuwe dynamiek bezorgt. 

Ontdek hoe we samen uw dienstverlening en werkomgeving slimmer kunnen maken

Verzamel interessante gegevens en verbeter uw processen

Gerichte city marketing

Een voorbeeld van een groot evenement was het wereldkampioenschap wielrennen dat in september Leuven aandeed. “We hebben dankzij data analytics een goed beeld van de bezoekers uit binnen- en buitenland die toen in Leuven waren”, zegt Johan Geleyns. “Met die informatie zullen we ons beleid rond city marketing verder verfijnen. We kunnen bijvoorbeeld heel gericht in specifieke landen campagne voeren voor Leuven als bestemming, of in eigen land in bepaalde regio’s Leuven promoten als shoppingstad.” 

Door de combinatie te maken met andere data – bijvoorbeeld rond mobiliteit of socio-economische achtergrond – kan Leuven verder uitgroeien tot een echte smart city. “We werken aan een dashboard voor handelaars, naar het voorbeeld van steden als Antwerpen, Mechelen en Roeselare”, zegt Helena Schulpé, projectcoördinator Smart City bij Stad Leuven. “Zo’n dashboard combineert de druktemeting met informatie over klantenprofielen en bestedingsbedrag. Met data analytics beschikken we alvast over een goede basis om verder op te werken.”

Michel Warlop 
Projectmanager bij Stad Leuven.

"We hebben zelf geen zicht op de brondata. Privacy en en databescherming zijn heel belangrijk voor de stad."

Informatie voor ondernemers en lokale handel

De beschikbaarheid van de data bezorgt de stad nieuwe inzichten. “We zijn begin 2020 gestart met het traject”, zegt Johan Geleyns. “Daardoor hebben we in de cijfers heel goed de impact van corona kunnen zien, maar ook van de herneming van de economie.” De stad wil de informatie daarom ook ter beschikking stellen van de ondernemers in Leuven. Informatie over de drukte in specifieke zones kan bijvoorbeeld belangrijk zijn om op de gepaste locatie een kantoor of winkel in te planten.

Johan Geleyns: “Handelaars kunnen de informatie over de drukte in de stad aftoetsen aan de resultaten die ze zelf hebben behaald. Dat laat hen toe – bijvoorbeeld bij een volgende editie van een evenement – een betere inschatting te maken rond personeelsbezetting, benodigde voorraden, enzovoort. Dankzij de informatie over de herkomst van de bezoekers, kan de handelaar zijn reclame-inspanningen op de juiste regio’s richten.”

Johan Geleyns
Schepen van sport, handel en werk bij Stad Leuven

“Met data analytics als basis zullen we onze inspanningen rond city marketing verfijnen. We kunnen nu heel gericht campagne voeren.”

Peter De Durpel,  COO Nextensa

“Het stadsvernieuwingsproject op de site van Tour & Taxis kent ook een technologische dimensie. Het fibernetwerk van Proximus vormt daarvoor de basis.”

Dynamisch dashboard

Data analytics detecteert in real time hoeveel mensen zich binnen een zone bevinden. Aan de basis liggen de mobiele telefoons op het netwerk van Proximus, die voortdurend locatie-informatie doorgeven. De analyse gebeurt op het niveau van de gsm-masten en met de anonieme en geaggregeerde data van groepen van meer dan 30 personen. Proximus levert de informatie aan via een dynamisch dashboard. “We hebben zelf geen zicht op de brondata”, zegt Michel Warlop, projectmanager bij Stad Leuven. Privacy en databescherming zijn heel belangrijk voor de stad. “We hebben dat allemaal goed afgetoetst voor we met data analytics aan de slag gingen”, zegt schepen Geleyns.

Concreet meet de oplossing hoe lang een persoon zich binnen een bepaalde zone bevindt. Dat laat toe te bepalen of …

  • Iemand vlug een boodschap komt doen (minder dan een half uur).
  • Er uitgebreid geshopt wordt (een hele dag) 
  • Iemand blijft overnachten

“We zien ook uit welke landen de buitenlandse bezoekers komen”, legt Michel Warlop uit. 

  • Belgische bezoekers zijn ingedeeld per provincie. 
  • De meest gedetailleerde info – tot op het niveau van de deelgemeenten – hebben we over bezoekers uit de regio van ongeveer twintig kilometer rond Leuven.

Johan Geleyns 
Schepen van sport, handel en werk bij Stad Leuven

“Handelaars toetsen de informatie over de drukte in de stad af aan de resultaten die ze zelf hebben behaald. Dat laat hen onder meer toe hun personeelsbezetting te optimaliseren.”

 

Meten is weten. Daarom begon Leuven ruim vijftien jaar geleden met het tellen van passanten op vaste punten in de belangrijkste winkelstraten van de stad. Sinds enkele jaren biedt de evolutie van ICT technologie en middelen echter de mogelijkheid om een veel rijker beeld te krijgen.

“Door passanten te tellen krijg je een beeld van de drukte, maar niet veel meer dan dat”, zegt Johan Geleyns, schepen van sport, handel en werk bij Stad Leuven. “Dankzij data analytics van Proximus verwerven we meer inzicht. We krijgen een duidelijker druktebeeld, niet op één vast punt, maar binnen ruimere zones in de stad. Daarnaast kennen we nu ook de herkomst van de bezoekers in onze stad.

Stad Leuven

Leuven leert bezoekers beter kennen met data analytics

Via data analytics heeft Leuven niet alleen een zicht op de drukte in de stad, maar ook op de herkomst van de bezoekers. Dat laat onder meer de lokale middenstand – maar ook de stad zelf – toe om heel gerichte campagnes te voeren.

Ontdek hoe we samen uw dienstverlening en werkomgeving slimmer kunnen maken

Verzamel interessante gegevens en verbeter uw processen

Gepersonaliseerde verkeersinformatie

Evert Gellynck 

is verkeersingenieur bij Be-Mobile

Tim Claeys 

is medewerker van het Verkeerscentrum Gent.

Johan Geleyns
Schepen van sport, handel en werk bij Stad Leuven

“Met data analytics als basis zullen we onze inspanningen rond city marketing verfijnen. We kunnen nu heel gericht campagne voeren.”

Proactieve verkeersopvolging

“De opvolging van het verkeer is onze kerntaak”, zegt Tim Claeys van het Verkeerscentrum Gent. “We doen dat zoveel mogelijk proactief, bijvoorbeeld door met de regeling van de verkeerslichten en dynamische informatieborden het verkeer aan te sturen in functie van werkzaamheden of evenementen. Soms moeten we natuurlijk ook in real time ingrijpen, bijvoorbeeld wanneer er een ongeval is.” Algemeen gesproken zijn er over het verkeer heel veel data beschikbaar. Het gaat dan niet alleen om de data van het verkeerscentrum, maar ook om gegevens van parkeerbedrijven, van fiets- en autodeelbedrijven, van De Lijn en NMBS, van bedrijven zoals TomTom en Be-Mobile, enzovoort. “Dat maakt het project uniek”, vindt Filip Watteeuw, schepen van mobiliteit in Gent. “TMaaS brengt grote en kleine bedrijven uit alle sectoren samen rond mobiliteit. Concurrenten werken samen aan een project dat bij iedereen het beste naar boven brengt.”TMaaS brengt al die mobiliteitsdata samen in de cloud en bundelt ze tot bruikbare informatie. “TMaaS voedt ons digitale dashboard LINK.Gent”, legt Tim Claeys uit. “Het dashboard zorgt in real time voor up to date verkeersinformatie.” De informatie is bovendien multimodaal. Terwijl de meeste mobiliteitsplatformen voornamelijk informatie voor autochauffeurs geven, biedt LINK.Gent ook info voor voetgangers, fietsers en de gebruikers van trein, tram en bus. “De gebruiker kan het dashboard op zijn persoonlijke situatie afstemmen”, zegt Evert Gellynck, verkeersingenieur bij Be-Mobile. “Je kunt op het platform bijvoorbeeld je vaste route naar het werk uitstippelen. Afhankelijk van je verkeersmodus, krijg je dan gepersonaliseerde waarschuwingen toegestuurd.”

Filip Watteeuw

is schepen van mobiliteit, publieke ruimte en stedenbouw bij de stad Gent

Be-Mobile zette samen met andere partners uit het consortium Traffic Management-as-a-Service (TMaaS) een digitaal platform op voor Gent. De stad gebruikt dat om verkeersgegevens te verwerken en verkeersinformatie in real time te visualiseren. Het platform brengt zoveel mogelijk beschikbare mobiliteitsdata samen. De analyse van die data zorgt voor bruikbare informatie, zowel voor de partijen die de mobiliteit in een stad beheren, als voor de burgers en bedrijven die op die mobiliteit rekenen.

Be-Mobile

Data maken Gent mobieler

Gent zet in op de verduurzaming van mobiliteit en transport. Het doel: de leefkwaliteit voor inwoners en ondernemingen verbeteren. Traffic Management-as-a-Service ondersteunt dat beleid door het aanbieden van een nieuwe generatie tools voor verkeersmanagement.

Ontdek hoe we samen uw dienstverlening en werkomgeving slimmer kunnen maken

Verzamel interessante gegevens en verbeter uw processen

Case Crammerock

Een vlot en veilig festival dankzij IoT

Het muziekfestival Crammerock lokt jaarlijks 35.000 bezoekers naar Stekene. De organisatoren gebruiken verschillende technologieën die het evenement vlotter en veiliger laten verlopen.

Anthony De Block bekleedt de rol van logistiek verantwoordelijke. “Meten is weten”, luidt het devies van de ingenieur elektromechanica. “Tal van parameters dragen bij tot een geslaagd en veilig festival. Wanneer data je kunnen helpen om processen te bewaken en die te optimaliseren, dan moet je dat omarmen.” De organisatoren brachten eerst in kaart waar technologie hen van dienst kon zijn. “In coronatijden traden aspecten als CO2-concentratie en druktemeting op de voorgrond, maar ook de windsnelheid en het toiletverbruik boden het nodige potentieel”, aldus Anthony De Block.

Case Schréder

Openbare verlichting slim aangestuurd

Schréder, specialist in slimme verlichting, en Codit, expert in Microsoft Azure, ontwikkelden samen het nieuwe online platform Exedra. Dankzij dit platform kunnen de klanten van Schréder alle gegevens van hun smart lighting zelf beheren.

Verlichting in het openbaar domein is voor vele overheden en gemeenten een uitdaging. Schréder uit Luik biedt daar met zijn slimme verlichting een efficiënt antwoord op. Jean-Jacques van Gils van Schréder: “Onze doelstelling is oplossingen aanreiken via bijvoorbeeld apps, die een beter, optimaler beheer van de openbare verlichting door de klant mogelijk maken.”  

De slimme verlichting van Schréder werkt via sensoren die de temperatuur, de verkeersdrukte of het weer registreren. Die sensoren sturen hun data naar het online platform Exedra. Klanten kunnen in deze toepassing alle gegevens analyseren, aansturen en beheren om zo de efficiëntie van hun verlichtingsnetwerk te maximaliseren. Het platform is een oplossing van Codit.

De tientallen IoT-sensoren zijn even nauwkeurig als die van dure hoogtechnologische systemen voor wegeninspectie.”

Thomas Weyn,
zaakvoerder/CEO van ASAsense

ASAsense is een spin-off van de Universiteit Gent. Hun focus lag in het begin op slimme geluidsmeters. Met Roads ontwikkelden ze sensorunits waarmee steden en gemeenten het geluid en de trillingen van het wegdek meten om de kwaliteit van hun wegen in het oog te houden.

Case ASAsense 

IoT-sensoren meten kwaliteit van het wegdek

“Steden en gemeenten hebben doorgaans te weinig eigen middelen of tools om de kwaliteit van hun wegen te monitoren”, vertelt Thomas Weyn, zaakvoerder/CEO van ASAsense. Het bedrijf ontwikkelde ‘Roads’: sensorunits waarmee steden en gemeenten de kwaliteit van hun wegen goedkoop in real time kunnen monitoren.

“De laserscanners en Close Proximity (CPX)-trailers die de federale overheid en de gewesten gebruiken, zijn voor steden en gemeenten onbetaalbaar,” zegt Thomas Weyn. “Ze vragen ook een constante inzet van 2 personen die met de wagens rondrijden. Steden en gemeenten gaan nu voort op klachten van hun inwoners en visuele inspecties door personeel dat vaak niet is opgeleid om kwaliteitsvermindering van wegen te herkennen.”

“Het idee van een kleine, goedkope IoT-versie van de CPX-metingen was er al. De technologie werd uitgewerkt in het MobiSense-project waar onder andere ook UGent, Universiteit Antwerpen, KU Leuven, Be-Mobile en Qweriu bij betrokken waren. Naast het geluid wilden we ook trillingen meten en exact weten waar er problemen met het wegdek zijn. Toen het onderzoeksproject afliep, hebben we met ASAsense de sensorunits nog verfijnd.”

One magazine

De uitdagingen van een digitalisering zijn voor alle bedrijven vergelijkbaar. Daarom bundelen we de krachten in één vernieuwd magazine: One, over slim ondernemen in een digitale wereld.
Volledig scherm