E-HEALTH

Technologie en gezondheid =

een match

De invloed van slimme technologieën zoals AI en machine learning op de e-gezondheidszorg is enorm. Camera’s die een eerste diagnose stellen op basis van lichaamstemperatuur, cloud-expert Ivo Haagen geeft uitleg. Verder vertelt diabetespatiënt Chris Houtmeyers hoe een automatische insulinepomp de behandeling bevordert.

DE ROL VAN DE CLOUD IN DE E-HEALTHCARE

Opereren we weldra ook vanop afstand?

Hoe helpen technologieën zoals artificiële intelligentie en machine learning de e-gezondheiszorg vooruit en welke rol speelt de cloud hierin? De visie van Ivo Haagen, Product Manager Cloud bij Proximus. De cloud: evolutie of revolutie? Ivo Haagen, Product Manager Cloud bij Proximus: “De overstap naar de cloud wordt almaar belangrijker om applicaties en programma’s van overal bereikbaar te maken. De public cloud speelt daarin een grote rol. Maar de evolutie gaat eerder traag. Zeker België is hierin vrij conservatief. Onder druk van grote cloudspelers is er bij bedrijven nu wel een echte sprint bezig om applicaties klaar te maken voor de cloud.” Nieuwe technologieën en privacybeperkingen Nieuwe technologieën zorgen ervoor dat meer en meer data gegenereerd en opgeslagen worden. En er zijn nu nieuwe privacyregels. Ivo: “Dat klopt, maar privacy is nog altijd even belangrijk als vroeger. Alleen de manier waarop we data gebruiken, is veranderd. Omdat toepassingen geïntegreerd worden en gebruikers vaak maar één keer meer hoeven in te loggen, moeten we data nu op een extra betrouwbare manier verzamelen.” Ivo: “Daarom evolueren nieuwe technologieën nu voor een stuk op basis van gegevensbescherming en het vertrouwen dat de eindgebruiker daarin moet hebben. Er is bijvoorbeeld de stap gezet naar meervoudige authentificatie en we zien ook de trend om biometrische data op te slaan via onder meer oogscans en vingerafdrukken. De verantwoordelijkheid voor de beveiliging komt voor een deel ook bij de eindgebruiker te liggen, die zijn gegevens kan downloaden, aanpassen en verwijderen.” Beveiliging van data Proximus voldoet aan alle privacy- en datawetgevingen. Data worden bijgehouden in een gesloten systeem. “Bij cloudcomputing moeten de engineers wel aan de data kunnen. Daarom worden patiëntengegevens geanonimiseerd. De gegevens blijven beschikbaar in de public cloud, maar de namen van de patiënten worden vervangen door nummers. Zo kun je de gegevens nog altijd gebruiken voor bijvoorbeeld berekeningen, zonder te weten wie de patiënt is”, vult Ivo aan.

IVO HAAGEN is Azure Practice Lead Benelux bij Proximus. Hij helpt u bij uw digitale transformatie naar de cloud. Hij werkte onder meer bij de Cronos Groep, Xylos en itnetX Belgium. Hij bouwde end-to-endervaring in de openbare cloud op.


Slimme camera’s, stemtechnologie en gezichtsherkenning Er zitten verschillende technologieën in de pijplijn, zoals operaties vanop afstand met robots. Ook Azure Kinect is een voorbeeld van een nieuwe technologie. De intelligente camera van Microsoft detecteert dankzij artificiële intelligentie en machine learning patronen in bewegingen. Ivo: “In afdelingen voor mensen met dementie laat Azure Kinect deuren automatisch open- en dichtgaan. Wanneer een patiënt de drang heeft om weg te lopen, waarschuwt de camera de juiste mensen. Ook stemtechnologie en gezichtsherkenning staan klaar om bijvoorbeeld via een vertrouwde stem en een digitale assistent zoals Cortana, dementerende patiënten aan te sporen om hun medicatie te nemen. Zo krijgen verpleegkundigen meer tijd voor kwalitatievere zorg.” Automatische opvolging van medicatie Proximus maakt het ook mogelijk om medicatie end-to-end via de smartphone op te volgen, van voorschrijven over bestellen tot opvolging van de inname. “Zo kan het effect van medicijnen veel nauwkeuriger worden gemeten: wat is het reële effect en wat zou het moeten zijn? De arts kan ook controleren of geneesmiddelen wel op het juiste moment worden ingenomen. Een patiënt met Alzheimer kun je een herinnering sturen om zijn medicatie in te nemen. Ook kan je op de smartphone lezen of een bijwerking van een geneesmiddel normaal is of niet.” De mogelijkheden en voordelen zijn dus groot.

“AUTOMATISCHE OPVOLGING VAN MEDICATIE HEEFT ENORM VEEL MOGELIJKHEDEN EN VOORDELEN. WE KENNEN ER NOG MAAR EEN HANDVOL VAN.”

Ivo Haagen, Product Manager Cloud bij Proximus

Normaler leven dankzij automatische insulinepomp

Welke invloed hebben slimme technologieën op de behandeling van diabetes? Chris Houtmeyers, Customer Solution Architect bij Proximus, heeft zelf diabetes en weet als geen ander hoe technologie de behandeling van de ziekte verandert en verbetert. Wat is diabetes en welke types zijn er? Chris Houtmeyers, Customer Solution Architect bij Proximus: “Diabetes is een chronische ziekte waarbij de glucoseregeling in je lichaam is verstoord. Je pancreas werkt niet goed en maakt niet genoeg insuline aan. Te weinig insuline zorgt ervoor dat je lichaam de glucose in je bloed niet of niet goed opneemt. Als diabetespatiënt moet je het goede evenwicht zoeken tussen de suikers uit je voeding, fysische inspanningen en de insuline die je daarvoor nodig hebt. Dat is enorm moeilijk en verschilt dag per dag.” Chris: “Er zijn 2 types diabetes. Bij type 1 maakt je lichaam veel te weinig of helemaal geen insuline meer aan. Je moet verschillende keren per dag insuline inspuiten of een insulinepomp dragen. Bij type 2 maakt je lichaam nog wel insuline aan, maar niet voldoende. Zelf ben ik type 1 diabetespatient.” Welke behandelingen zijn mogelijk? Chris: “Met de klassieke vingerprik zie je hoeveel glucose er in je bloed zit. Het nadeel: de mutualiteit betaalt maximaal 4 vingerprikken per dag terug. Zo zie je niet goed hoe de glucose in je lichaam evolueert. Bij Continue GlucoseMonitoring (CGM) meet een sensor elke 5 minuten de hoeveelheid glucose in het weefsel tussen je lichaamscellen. 288 keer per dag, dus. Zo zie je de glucose in je lichaam evolueren en kun je voorspellen wanneer je insuline nodig hebt. De technologie laat ook toe om alarmen in te stellen wanneer er te veel of te weinig glucose in je bloed zit. Het nadeel van die continue meting: ze is vertraagd. De hoeveelheid die je ziet, zat al 15 minuten eerder in je bloed.” Chris: “De insuline kun je zelf inspuiten. Er zijn traagwerkende en snelwerkende insulines. Traagwerkende insuline werkt 24 uur, snelwerkende begint na 20 tot 30 minuten te werken. Insulinepompen geven een continue hoeveelheid snelwerkende insuline af, die je zelf kunt instellen. De nieuwste generatie pompen zoals de Hybrid Closed Loop-pomp voert continu metingen uit en regelt de hoeveelheid insuline automatisch. Je moet dan voor elke maaltijd nog wel zelf snelwerkende insuline inspuiten via de insulinepomp om je lichaam de suikers van je eten te laten verwerken. Vandaar de naam hybrid.”

CHRIS HOUTMEYERS is Customer Solution Architect bij Proximus. Hij begon zijn carrière 30 jaar geleden bij Telindus, waar hij verantwoordelijk was voor datacommunicatie. Hij bleef ook na de overname door Belgacom en daarna de naamswijziging naar Proximus aan boord en ontwikkelt nu oplossingen op maat voor bedrijven.


“De volgende generatie insulinepompen regelt alles automatisch, waardoor je als diabetespatiënt ook een normaal leven kunt leiden.”
Chris Houtmeyers, Customer Solution Architect bij Proximus

Hoe speelt technologie een rol in behandelingen? Chris: “Als diabetespatiënt moet je +/- 180 beslissingen per dag extra nemen ten opzichte van gezonde mensen. Dat is een zware belasting die draaglijker wordt gemaakt door de insulinepomp die je in je binnenzak draagt. Met de Full Closed Loop-pomp staat de volgende generatie klaar. Die regelt alles automatisch, waardoor je als diabetespatiënt ook als normale mens kunt leven. Een bionische of kunstmatige pancreas gaat nog een stap verder en beslist automatisch wanneer je lichaam insuline of glucagon nodig heeft. Glucagon is een hormoon dat de omgekeerde werking van insuline heeft en dient om extra glucose in het bloed te krijgen. De 2 systemen wachten nog op goedkeuring.”

“WE EVOLUEREN NAAR VOLLEDIGE MONITORING VAN DIABETES VANOP AFSTAND. DAT KOST DE MAATSCHAPPIJ VEEL MINDER DAN ALLE CONSULTATIES EN BEHANDELINGEN VAN COMPLICATIES NU.”

Chris Houtmeyers, Customer Solution Architect bij Proximus


Hoe worden de gegevens gedeeld tussen patiënten en dokters? Chris: “Een insulinepomp staat in verbinding met de cloud en laadt alle meetgegevens automatisch op. Alle data die van de sensor naar de pomp en van de pomp naar de cloud worden gestuurd, zijn versleuteld. Als patiënt geef je zelf aan wie je gegevens mag zien. Het Leuvense ziekenhuis Gasthuisberg bijvoorbeeld linkt het diabetesplatform Medtronic met het elektronische patiëntendossier. Zo hebben de dokters en endocrinologen altijd de recentste gegevens ter beschikking. Dat maakt monitoring vanop afstand mogelijk. Ze kunnen ook rapporten opvragen waarin ze zien of je diabetes-regeling onder controle is.”

Zijn er obstakels? Chris: “Technologie kan nog altijd falen. Af en toe moet je als patiënt nog zelf tussenkomen en een vingerprik nemen als je ziet dat een meting niet klopt. De industrie moet op zoek gaan naar sensoren die sneller meten en die de betrouwbaarheid sterk verhogen. Zo worden de periodes langer waarin je als patiënt met een manuele meting niet zelf hoeft tussen te komen om bij eventuele afwijkingen de pomp te kalibreren. De pompen vragen ook nog altijd een extra inspanning van patiënten. Maar de voordelen wegen absoluut op tegen de nadelen.”

DE VOORDELEN VOOR DOKTERS

Hogere efficiëntie

Opvolging vanop afstand, de patiënt hoeft minder op consultatie te komen

Verbeteren van hulpmiddelen dankzij data

MEER LEZEN OVER E-HEALTH?