COVID-19

Elke crisis vraagt

onmiddellijk om actie

De coronacrisis eiste van bedrijven een snelle actie en reactie in de manier van werken en communiceren. De FOD Volksgezondheid paste het keuzemenu achter het nummer 1733 aan, CAW Oost-Brabant nam een tweede 0800-nummer in gebruik voor gedetineerden.

FOD Volksgezondheid past keuzemenu 1733 aan om piek op te vangen

Keuzemenu geeft bellers extra advies

1733, het algemeen nummer voor wie een huisarts van wacht zoekt, kende sinds de invoering van de COVID-19-maatregelen een ongeziene piek. Een wijziging van het keuzemenu drong zich dan ook op. Proximus zorgde in een ijltempo voor het technisch luik. “Zoals vermoed kon worden, heeft de coronacrisis een effect op onze werking”, legt Bert D'Alleine, Projectmanager 1733 bij de FOD Volksgezondheid uit. “Tijdens het eerste weekend van de lockdown kregen we zomaar even 26.522 oproepen te verwerken, meer dan het dubbele van wat we normaal krijgen. Dat zette onze capaciteit onder zware druk. Aangezien dit cijfer hoog bleef, waren we genoodzaakt ons keuzemenu aan te passen. Normaal zou zoiets vijf dagen in beslag nemen, maar dankzij de flexibiliteit van Proximus, die de ernst en urgentie van de situatie goed inzag, gebeurde dit vrijwel onmiddellijk.” Keuzemenu aanpassen “We hebben een extra optie in ons keuzemenu laten verwerken”, vervolgt Bert. “Nog voor de beller de standaard-gegevens invoert, krijgt hij de melding, een advies eigenlijk, eerst en vooral zijn huisarts te contacteren, voor zover dat nog niet gebeurd zou zijn. Deed die dat nog niet, dan volgt een vriendelijke uitnodiging om toets één in te drukken, wat de oproep ook beëindigt. Mede hierdoor zijn we erin geslaagd het aantal oproepen dat onze mensen te verwerken krijgen ongeveer te halveren. Dat is nog iets meer dan gewoonlijk, maar toch al gevoelig minder dan tijdens de piekdagen.” 1733 valt onder de 112-centrale Het 1733-nummer dat bellers helpt een huisarts van wacht te vinden, mag dan al behoorlijk gekend en ingeburgerd zijn, minder geweten is dat dit in vele gevallen in een 112-centrale is ondergebracht. “Het stelt ons in staat om afhankelijk van de ernst van de situatie makkelijk te switchen”, aldus Bert. “Voor de volledigheid moet hieraan toegevoegd worden dat dit centraliseren nog niet overal gebeurd is”, vervolgt Bert. “In die gevallen is het 1733-nummer rechtstreeks met een wachtpost verbonden. Maar in het gros van de gevallen waar dit wél het geval is, moeten bellers eerst gegevens zoals taalkeuze of postcode invoeren. We noemen dit menusysteem wel eens onze robot. Door hier gebruik van te maken is het mogelijk sneller de juiste hulp aan te bieden.”

“HET EERSTE WEEKEND VAN DE LOCKDOWN KREGEN WE 26.522 OPROEPEN, MEER DAN HET DUBBELE VAN WAT WE NORMAAL KRIJGEN.”

Bert D'Alleine


De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is de verantwoordelijkheid van vier bevoegde ministers, met in de eerste plaats die van de minister van Volksgezondheid.

Gedetineerden bereiken CAW tijdelijk op tweede 0800-nummer

0800 vervangt fysiek bezoek in gevangenis

Vroeger konden gedetineerden die nood hadden aan een gesprek, terecht bij de CAW-medewerkers ter plaatse. Sinds de invoering van de corona-maatregelen en er bijgevolg geen fysiek contact meer mag zijn, kwam een abrupt einde aan deze gesprekken. “Door de getroffen corona-maatregelen, kwam onze werking in de gevangenissen plots op de helling te staan”, legt Sofie Similon, Netwerkbeheerder CAW Oost-Brabant, uit. “Gedetineerden die iemand wilden spreken, konden op een erg eenvoudige manier een gesprek aanvragen met iemand van onze teams aanwezig in de gevangenissen. Nu dit tijdelijk niet meer kan, passen we hier momenteel een mouw aan met een nieuw 0800-nummer.” Tweede 0800-nummer “Op zich beschikken we als CAW al over een 0800-nummer, maar dat houden we liever gescheiden van onze gevangeniswerking. Per slot van rekening is dit toch wel speciaal en hebben we hiervoor aparte mensen. Ik stelde de vraag aan Proximus of er geen tweede 0800-nummer voorzien kan worden, het antwoord was onmiddellijk duidelijk. Enkele dagen later was dit tweede nummer een feit.”

Het Centrum Algemeen Welzijn (CAW) helpt mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn. Verspreid over Vlaanderen en Brussel zijn er 11 CAW’s.

Juiste contactpersoon via gedetailleerde routering Aan het 0800-nummer werd een VMS-systeem gekoppeld met een volledige configuratie en doorschakelmogelijkheden. “Wanneer een gedetineerde belt, voert hij de code van zijn gevangenis in”, legt Sofie uit. “Op die manier wordt hij doorgeschakeld naar de juiste persoon en komt hij terecht bij de collega die vertrouwd is met deze instelling.” Alternatief tijdens stakingen “Soms is de lijn wat overbelast, wat ergens ook een goed teken is. Het bewijst dat velen onder hen hun weg naar dit nummer gevonden hebben. Misschien behouden we het ook na deze coronacrisis? Het zou een alternatief kunnen zijn voor de periodes dat er geen werking in de gevangenissen mogelijk is, bij een staking bijvoorbeeld.”

“DANKZIJ DEZE 0800-LIJN DRAGEN WE BIJ TOT DE SOCIALE COHESIE IN ONZE GEMEENTE.”

Sofie Similon


VOORDELEN 0800-NUMMER:

  1. Snelle opstart (in minder dan 48uur)
  2. Inbellen gebeurt gratis
  3. Werkt laagdrempelig
  4. Geen keuzemenu
  5. Altijd respons

HEBT U VRAGEN OVER UW VASTE LIJN OF TELEFONIE-OPLOSSINGEN?