5G: WAT EN HOE?

Veel meer dan een evolutie na 4G

5G is een feit en zal in fasen worden uitgerold over het hele Belgische grondgebied voor zowel eindgebruikers als ondernemingen. In afwachting van de tijdelijke 5G-licenties, hebben we de infrastructuur nu alvast in de startblokken gezet.

Wat onderscheidt 5G van 4G? Koen De Troyer: “In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is 5G veel meer dan een nieuwe radiotechnologie. Het is niet alleen de radiotechnologie die verandert, ook – en vooral – de infrastructuren en architecturen zijn fundamenteel anders. We hebben hier te maken met een nieuwe technologie voor mobiele communicatie, die heel wat nieuwe mogelijkheden biedt. Een groter debiet, een hogere snelheid maar vooral een boost voor de connectiviteit met toepassingen en machines.” Proximus en Orange slaan de handen in elkaar voor 5G. Hoe zal de implementatie precies verlopen? Guillaume Janus: “Belangrijk om te weten is dat het partnerschap enkel betrekking heeft op de infrastructuur. Het is geen volledige samenwerking. Om te voorkomen dat we een dubbele infrastructuur moeten uitbouwen, krijgt Orange toegang tot onze antennes en pylonen en vice versa. Beide operatoren zullen dus hun eigen signaal gebruiken, binnen hun eigen spectrum maar via een gemeenschappelijke antenne. Dat heeft twee voordelen: enerzijds de schaalvergroting en anderzijds – nog belangrijker – de beperking van de visuele vervuiling en de ecologische voetafdruk. De implementatie zal over drie jaar worden gespreid, via een joint venture die zopas werd opgestart en die tegen eind 2020 zal starten met de uitrol. Het doel bestaat erin om op een progressieve en transparante manier te migreren naar één enkele infrastructuur.” Hebben alle ondernemingen de facto toegang tot het nieuwe netwerk? Koen: “Je moet onderscheid maken tussen twee aspecten in de toegang tot het 5G-netwerk en de ontplooiing daarvan. Enerzijds is er de toegang via smartphone, die een aangepast toestel en abonnement vereist. En anderzijds is er de mogelijkheid om innovatieve nieuwe functies uit te werken, die mogelijk worden dankzij de technische eigenschappen van 5G. Hier is alles een kwestie van partnerschappen en co-creatie in samenwerking met de operator.” Guillaume: “5G staat voor een nieuwe benadering voor de eindgebruikers en ondernemingen. De eerste dimensie is natuurlijk de ongeëvenaarde bandbreedte en reactietijd. Voor ondernemingen betekent de toegang tot het 5G-netwerk een boost voor de automatiseringsmogelijkheden, onder meer via mobiele apps en ‘machine-to-machine communication’. De benadering wordt globaler en kwalitatiever en maakt gebruik van een unieke technologie.”

GUILLAUME JANUS is Strategy Manager bij Proximus. Met zijn opleiding beheeringenieur is hij uitstekend geplaatst om de nationale implementatie van deze nieuwe mobiele technologie in goede banen te leiden.


“Ondernemingen, welke het ook zijn, moeten zich op middellange termijn voorbereiden op 5G-adoptie.”
Guillaume Janus

KOEN DE TROYER is Technology Strategy Manager bij Proximus. Dankzij zijn lange carrière in de telecomsector weet hij evenveel van alle huidige mobiele technologieën als van de 5G-technologie. Hij begeleidt de implementatie van 5G bij Proximus.


Op welke behoeften biedt 5G nog een antwoord? Guillaume: “Voor heel wat sectoren staat de innovatie in de startblokken. Ze wachten alleen nog op de grootschalige implementatie, gebaseerd op de nieuwe functionaliteiten die 5G met zich meebrengt. Ik denk onder meer aan de sectoren logistiek, e-health, havens, media en Smart Cities. Een ding is zeker: heel wat toepassingen zullen volgens een B2B2C-model werken, waardoor ook de consument een aanzienlijke meerwaarde zal genieten.” Koen: “Heel concreet kan 5G in een crisissituatie zoals we die momenteel kennen een uitstekende operationele kwaliteit garanderen voor teleconsultaties of hulpdiensten. Het wordt mogelijk om voor die laatste een deel van het netwerk te reserveren, zelfs wanneer dat netwerk verzadigd is. Je moet 5G beschouwen als de fundering van een nieuw tijdperk. De manier waarop de technologie zal worden gebruikt en met andere technologieën (zoals artificiële intelligentie) zal worden gecombineerd, hangt enkel af van creativiteit van de spelers op het terrein. Het wordt een uitermate innovatief programma.” Hoe belangrijk is 5G voor de digitale transformatie van een onderneming? Koen: “5G brengt nieuwe functionaliteiten en kennis met zich mee voor de infrastructuur van de onderneming. Het beheer van de gegevensstromen zal ongeëvenaard zijn en de digitale transformatie kan er alleen maar wel bij varen. Nogmaals: dat is niet allemaal voor morgen maar we zullen de hefbomen van de evolutie geleidelijk aan activeren.” Guillaume: “De bal zal in het kamp van de ondernemingen liggen. Met of zonder 5G zou het een grote fout zijn om geen digitale transformatie op te starten. Elke onderneming moet zich voorbereiden om op middellange termijn te kunnen overstappen op 5G. Deze technologie is cruciaal voor het succes van de transitie.”

De lancering van 5G heeft wel wat opschudding teweeggebracht. Wat is de houding van Proximus? Guillaume: “We begrijpen dat de komst van 5G wat ongerustheid met zich mee kan brengen, of vragen over een eventuele impact van 5G op de gezondheid en het milieu. Als verantwoordelijke onderneming nemen we alle nodige voorzorgsmaatregelen tijdens de uitrol van onze mobiele netwerken, en dus ook voor 5G. In België zijn de milieunormen zelfs strikter opgesteld dan de algemene veiligheidsnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Desondanks respecteren wij alle milieunormen."

“Sommige Waalse gemeenten hebben ons gevraagd de activering van 5G-technologie op hun grondgebied op te schorten, om voor hun inwoners een informatieperiode omtrent 5G in te lassen. Om deze gesprekken op een serene manier te laten verlopen, heeft Proximus ermee ingestemd om de uitrol in deze gemeenten tijdelijk te staken. Deze tijdelijke schorsing stelt ons in staat constructief te overleggen met het Waals Gewest en de gemeenten over de bijdrage van 5G. Bovendien kunnen we geruststellende informatie delen over de aspecten gezondheid en milieu van deze nieuwe technologie. Proximus behoudt zijn ambitie om het beste 5G-netwerk van België uit te bouwen, met inachtneming van alle normen die gelden voor elke regio, ook al zijn die normen bij de strengste ter wereld.”

“5G BRENGT NIEUWE FUNCTIONALITEITEN EN KENNIS MET ZICH MEE VOOR DE INFRASTRUCTUUR VAN DE ONDERNEMING.”

Koen De Troyer

Welke zijn de sleutelmomenten van 5G? Koen: “Daarvoor moeten we teruggaan tot 2016, toen de eerste tests werden uitgevoerd in een Belgisch laboratorium. De eerste openluchttests op locatie werden in 2018 uitgevoerd. De echte lancering van 5G in Europa en de rest van de wereld vond plaats in 2019. Toen werden de eerste openbare netwerken uitgerold. In Europa waren de voortrekkers Zwitserland, Groot-Brittannië, Duitsland en Italië. Wereldwijd staan Korea, China en de Verenigde Staten in polepositie.” Guillaume: “In België nemen de dingen wat meer tijd in beslag door de politieke, ecologische, economische en maatschappelijke beslissingen. Men moet dus de tijd nemen om de voordelen uit te leggen en om geruststellende duidelijkheid te scheppen rond de impact van 5G op milieu en samenleving. Dat is bovendien niet enkel de rol van de operatoren, maar ook die van de academische wereld en de politiek. Enkel onafhankelijke experten zijn bij machte om desinformatie onder de bevolking te weerleggen. Zo bijvoorbeeld de gesuggereerde nadelige gevolgen voor de gezondheid, die tot op heden nog altijd niet wetenschappelijk bewezen zijn. Een andere geuite kritiek betreft het economisch voordeel voor uitsluitend ondernemingen, tevens een ongegronde bewering – de voordelen voor de samenleving zijn ongeteld, zelfs wanneer die pas zichtbaar zullen zijn in de komende jaren.”

DE UITROL VAN 5G GEBEURT IN VERSCHILLENDE FASEN

WENST U MEER TE WETEN OVER 5G OF WIL U DEZE TECHNOLOGIE BETER BEGRIJPEN?

DE CONCRETE TOEPASSING VAN 5G IN DIVERSE SECTOREN