HET NIEUWE WERKEN

Betere dienstverlening bij politiezone Voorkempen dankzij digitalisering

Vier jaar geleden verhuisde het hoofdcommissariaat van de politiezone Voorkempen naar een voormalige maalderij langs het kanaal Dessel-Schoten. Dat bood meer dan één opportuniteit om meteen ook de hele IT-omgeving te optimaliseren.

Betere dienstverlening

“Door digitaal te werken realiseren we een belangrijke efficiëntiewinst”, zegt Korpschef Geert Smet. “Digitale toepassingen zorgen voor een snellere beschikbaarheid van informatie, meer transparantie, een lagere foutenlast – en dus een betere dienstverlening aan de burger.”

Beveiligde toegang tot alle politie-apps

Voor de inspecteurs op het terrein bieden de mobiele toestellen – uiteraard voorzien van de nodige beveiliging – toegang tot alle noodzakelijke informatie en toepassingen van het Focus-platform. “Dat platform is ontwikkeld op maat van de geïntegreerde politie”, zegt IT-Projectmanager Britt Denis. “Via een aangepaste app kan de inspecteur specifieke informatie raadplegen, delen of aanvullen. Het gaat onder meer om het opvolgen van incidenten op het terrein, toepassingen voor woonstcontrole, het raadplegen van het rijksregister of controle van nummerplaten. De inspecteur hoeft zo niet bij elke toepassing apart in te loggen.” De politiezone Voorkempen was een van de pilootzones die de app in gebruik nam. Intussen is de uitrol naar alle politiezones volop aan de gang.

"DIGITALE TOEPASSINGEN ZORGEN VOOR EEN SNELLERE BESCHIKBAARHEID VAN INFORMATIE, MEER TRANSPARANTIE EN EEN LAGERE FOUTENLAST."

GEERT SMET

Korpschef politiezone Voorkempen


Rechtstreeks bereikbaar

Verder koos de politiezone Voorkempen ervoor om de bereikbaarheid van de medewerkers te vergroten. “Het principe is dat iedereen nu over één eigen telefoonnummer beschikt”, zegt Geert. “Vaste en mobiele nummers zijn geïntegreerd in ons communicatieplatform via Fixed Mobile Unification. Via een app meldt de medewerker zich bij de start van de dagtaak aan en is hij of zij rechtstreeks bereikbaar.” Is de medewerker niet aangemeld, bijvoorbeeld ’s avonds, in het weekend of buiten de diensturen, dan wordt de oproep automatisch doorgeschakeld naar een collega van de dienst of ons onthaal.

De politiezone Voorkempen omvat de gemeenten Brecht, Malle, Schilde en Zoersel, samen goed voor 86.000 inwoners. Het korps telt 182 medewerkers. Vier jaar geleden verhuisde het hoofdcommissariaat van de politiezone Voorkempen naar een voormalige maalderij langs het kanaal Dessel-Schoten. Dat bood meer dan één opportuniteit om meteen ook de hele IT-omgeving te optimaliseren.

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

WIL U UW DIENSTVERLENING VERBETEREN?